VoorGrijs

Heeft u als bewindvoerder of budgetbeheerder cliënten in portefeuille die meer hulp nodig hebben dan de door de zorg aangeboden pakketten? Dan zou het goed kunnen dat wij hierin iets kunnen betekenen. Hierbij valt te denken aan een opknapbeurt in de woning, het winterklaar maken van de tuin, of aanpassingen doen in huis om dit voor de cliënt leefbaarder te maken.

Gaat er een cliënt verhuizen van een woning naar een serviceflat? Wij regelen in samenspraak met u en de cliënt de verhuizing, richten de kamer in de serviceflat in, en kunnen zorg dragen voor de oplevering van de oude woning aan de woningstichting. Uiteraard kunnen we de woning ook klaarmaken voor de verkoop.

Bij een verhuizing of in een nalatenschap is VoorGrijs inzetbaar om het huis bezemschoon op te leveren aan de woningstichting of particuliere verhuurpartij. Wij doen een eerste inspectie met de verhuurder en zorgen er tijdens de tweede inspectie voor, dat het huis terug is in de originele staat en dus opgeleverd kan worden. Omdat we met de meeste woningstichtingen regelmatig in aanraking komen, zijn wij goed bekend met hun werkwijze. Tijdens het leegmaken van de woning letten wij altijd op of we nog zaken tegenkomen die van waarde kunnen zijn voor uw cliënt of de eventuele nabestaanden.

Bij een verhuizing of in nalatenschap is VoorGrijs inzetbaar om het huis fotoklaar op te leveren aan de makelaar, woningstichting of verhuurpartij. Wij doen een eerste inspectie met de makelaar en maken met hem afspraken over hoe het huis eruit moet zien tijdens de fotodag. Een leeg verzorgd huis trekt over het algemeen meer aandacht van poteniele kopers. Tijdens het leegmaken van de woning letten wij altijd op of we nog zaken tegenkomen die van waarde kunnen zijn voor uw cliënt of de eventuele nabestaanden.

Vraag stellen of direct contact? werk@voorgrijs.nl 010-26 13 888

Heeft u als bewindvoerder of budgetbeheerder cliënten in portefeuille die meer hulp nodig hebben dan de door de zorg aangeboden pakketten? Dan zou het goed kunnen dat wij hierin iets kunnen betekenen. Hierbij valt te denken aan een opknapbeurt in de woning, het winterklaar maken van de tuin, of aanpassingen doen in huis om dit voor de cliënt leefbaarder te maken.

Gaat er een cliënt verhuizen van een woning naar een serviceflat? Wij regelen in samenspraak met u en de cliënt de verhuizing, richten de kamer in de serviceflat in, en kunnen zorg dragen voor de oplevering van de oude woning aan de woningstichting. Uiteraard kunnen we de woning ook klaarmaken voor de verkoop.

Bij een verhuizing of in een nalatenschap is VoorGrijs inzetbaar om het huis bezemschoon op te leveren aan de woningstichting of particuliere verhuurpartij. Wij doen een eerste inspectie met de verhuurder en zorgen er tijdens de tweede inspectie voor, dat het huis terug is in de originele staat en dus opgeleverd kan worden. Omdat we met de meeste woningstichtingen regelmatig in aanraking komen, zijn wij goed bekend met hun werkwijze. Tijdens het leegmaken van de woning letten wij altijd op of we nog zaken tegenkomen die van waarde kunnen zijn voor uw cliënt of de eventuele nabestaanden.

Bij een verhuizing of in nalatenschap is VoorGrijs inzetbaar om het huis fotoklaar op te leveren aan de makelaar, woningstichting of verhuurpartij. Wij doen een eerste inspectie met de makelaar en maken met hem afspraken over hoe het huis eruit moet zien tijdens de fotodag. Een leeg verzorgd huis trekt over het algemeen meer aandacht van poteniele kopers. Tijdens het leegmaken van de woning letten wij altijd op of we nog zaken tegenkomen die van waarde kunnen zijn voor uw cliënt of de eventuele nabestaanden.

Joost

Uw vaste contactpersoon binnen VoorGrijs. Geboren in Maasland in 1989, en in 2008 in de Maasstad gaan wonen. Werkte tijdens zijn studie als teamleider van de studentenflexpool van Stichting Humanitas Rotterdam. Kwam om te sparen voor een mooie wereldreis terecht bij Humanitas financiële hulpverlening waar hij een project in de schuldhulpverlening op poten zette. Na terugkomst in Nederland zelfstandig gaan ondernemen. Hieruit is onder andere VoorGrijs Seniorenservice geboren. Verantwoordelijk voor het klantcontact, de planning en de uitvoering.

Nick

De reserve kapitein van VoorGrijs. Deze betrouwbare kracht is geboren en getogen onder de rook van Rotterdam, namelijk in het naburige Ridderkerk. Nick is een harde werker met een zwak voor ouderen. Behulpzaam, vriendelijk, ruwe bolster blanke pit. Wilde na een aantal jaren in een hippe kledingzaak, wat socialer en meer hands-on werken. Volgt naast zijn werkzaamheden bij VoorGrijs nog een opleiding aan het HMC (Hout- en Meubileringscollege). Is verantwoordelijk voor de firma bij afwezigheid van dagelijkse werkzaamheden en de sfeer binnen het team!

Ruben

Onze Ruben heeft de vrolijkste glimlach van de VoorGrijs club. Hij werkt parttime bij VoorGrijs en heeft daarnaast zijn eigen bedrijfje. Elke dag wordt hij wakker met een goed humeur, en heeft hij voor iedereen een praatje klaar. Mensen zijn de focus in Rubens werk, zowel tijdens zijn werkzaamheden bij VoorGrijs als tijdens de cursussen die hij aanbiedt bij zijn eigen bedrijf. Mensen zich beter laten voelen, en ze inzicht verschaffen in lichaam en geest. Dat is Rubens missie. Bij VoorGrijs helpt hij met de verhuizingen, ontruimingen en het praktisch ondersteunen, alles met dezelfde energie!

Marty

Onze slimme spierbundel Marty studeert nog, en ook hij werkt parttime bij VoorGrijs. Om zijn studentenbeurs aan te vullen, sjouwt hij de zwaarste meubels met gemak van de trap af. Als hij dan na een lange dag werken nog niet moe is, duikt hij nog even de sportschool in. Dit drukke programma combineren met een studie Sustainable Business aan de Universiteit in Utrecht, zorgt voor een volle week. Zo heeft Marty het echter graag, energie voor drie en de werklust van een paard!

Waar- is VoorGrijs actief?

De hoofdmoot van het werk dat VoorGrijs momenteel uitvoert, bevindt zich in Rotterdam en omstreken. Door een aantal verschillende klanten die elk een ander verzorgingsgebied hebben, is dit een breed begrip geworden. Zo komen we vaak op de Zuid-Hollandse Eilanden en soms ook in de regio Gouda en Den Haag. Door eigen wagens en vervoersmogelijkheden kunnen wij eigenlijk gemakkelijk in heel Zuid-Holland aan de slag.

Voor wie- komt VoorGrijs in actie?

De bewindvoerders zijn voor veel mensen hun steun en toeverlaat. En niet alleen als het gaat om het regelen en beheren van de financiën. Cliënten faciliteren is iets dat steeds meer bij het bewind hoort. Alleen vallen deze uren buiten de officiële werkzaamheden van het bewind, en worden daarom vaak niet vergoed. Een betrouwbare partner die het werk in de wijk kan oppakken, kan dan uitkomst bieden. Tevens is het in sommige gevallen mogelijk extra vergoedingen te declareren voor het aansturen van een verhuizen of ontruiming.

Particulieren

Voor particulieren komt VoorGrijs natuurlijk ook in actie. Hebt u een dierbare verloren, maar geen tijd om de gehele woning te ontruimen? Dan kunt u ons hiervoor bellen. In overleg met u verdelen we de taken, en plannen we een moment om aan de slag te gaan. Vinden we tijdens de ontruiming zaken waarvan wij het idee hebben dat deze mogelijk dierbaar voor u kunnen zijn, dan bewaren wij die voor u. Voor verhuizingen, praktische ondersteuning in en om het huis, of transport van goederen, kunt u ons uiteraard ook bellen.

Bewindvoerders

De bewindvoerders zijn voor veel mensen hun steun en toeverlaat. En niet alleen als het gaat om het regelen en beheren van de financiën. Cliënten faciliteren is iets dat steeds meer bij het bewind hoort. Alleen vallen deze uren buiten de officiële werkzaamheden van het bewind, en worden daarom vaak niet vergoed. Een betrouwbare partner die het werk in de wijk kan oppakken, kan dan uitkomst bieden. Tevens is het in sommige gevallen mogelijk extra vergoedingen te declareren voor het aansturen van een verhuizen of ontruiming.

Budgetbeheerders

Net als de bewindvoerders, zijn ook de budgetbeheerders voor veel mensen hun steun en toeverlaat. De budgetbeheerder kan doorverwijzen naar onze organisatie, als de cliënt aangeeft behoefte te hebben aan diensten die binnen ons pakket vallen. Door met ons de afspraken te maken over de financiële afwikkeling van de diensten, komt een cliënt niet in de problemen.

Notariskantoren

In de nalatenschap van veel cliënten moeten er beslissingen genomen worden over de woning. Moet de huurwoning opgezegd worden, omdat deze maandelijks geld kost, of moet de woning verkocht worden zodat de erven elk hun deel kunnen krijgen? Dan kan het handig zijn een partner te hebben die de woning kan opleveren aan de woningstichting of klaar kan maken voor de foto’s van de verkopende partij.

Woningstichtingen

Zijn er woningen die achtergelaten worden vol met spullen, omdat de overleden bewoner geen sociaal netwerk meer had om een ontruiming te faciliteren? Dan kan VoorGrijs de opdracht aannemen de woning leeg op te leveren met eventuele reparatie of verbeteringen.

Zorginstellingen

Zorginstellingen worden steeds vaker geconfronteerd met bewoners of cliënten zonder sociaal netwerk. Zij komen te overlijden in hun instellingen. Een kamer kan in dit geval lang gevuld blijven met de inboedel van de overledene. Dit is onwenselijk omdat er snel ruimte gemaakt moet worden voor nieuwe bewoners. Wij van VoorGrijs kunnen de inboedel weghalen en eventueel opslaan. Daarnaast kunnen we u koppelen aan een organisatie die het dossier oppakt en de eventuele nalatenschap afwikkelt.

Waarom- VoorGrijs?

Er zijn natuurlijk nog meer organisaties die vergelijkbare diensten aanbieden. Daarom doet VoorGrijs extra zijn best om zich op een aantal punten te onderscheiden.

Aantrekkelijk tarief

Door lage overheadkosten en jonge gemotiveerde medewerkers kunnen wij tegen een aantrekkelijk tarief aan de slag voor uw klanten. Wij hebben een eigen bakwagen en bestelbus. Zo kunnen we voor iedere klus de juiste aanpak realiseren. Van het ophalen van kleine bezittingen uit een verzorgingskamer, tot het ontruimen en klaarmaken van een complete woning.

Bereikbaarheid & Communicatie

VoorGrijs is zeven dagen per week telefonische bereikbaar. Ons nummer staat bij een leeg kantoor altijd doorgeschakeld naar mobiel. Door zelf werkzaam te zijn geweest bij een bewindvoeringskantoor en op een afdeling die nalatenschappen afhandelde, zijn we bekend met de materie. We spreken de taal en begrijpen dat er verschillen zijn tussen dossiers, en er soms andere zaken belangrijk kunnen zijn. Onze lijntjes met de woningstichtingen in Rotterdam en omgeving zijn kort, en wij zijn bekend bij het veilinghuis Vendu.

Betrouwbaarheid

In ons werk is betrouwbaarheid heel belangrijk. Een goede band met opdrachtgevers is dan ook een vereiste.Wij gaan zorgvuldig om met andermans eigendommen, en zullen nooit zonder overleg met u beslissen wat er met aangetroffen inboedel moet gebeuren.

Recycling

Het is ons de afgelopen jaren duidelijk geworden dat we iets voorzichtiger met grondstoffen van deze aarde moeten omgaan. Dit is dan ook de reden dat wij alle nog bruikbare items zonder waarde, schenken aan de kringloopwinkels. Die kunnen het voor een aantrekkelijk tarief verkopen, zodat een product een tweede leven tegemoet kan.

Afvalscheiding

Natuurlijk zijn er ook veel items ongeschikt voor een tweede leven. Die worden dan ook zo veel mogelijk gescheiden, om de recycling ervan gemakkelijk te maken. Waar mogelijk maken wij onderscheid tussen elektrische apparatuur, metalen, karton, papier, hard plastic en piepschuim.

Mocht u meer informatie nodig hebben over VoorGrijs bezoek onze website dan ook eens op uw computer of laptop.

Vragen, opmerkingen of complimenten?

Neem dan gerust contact op!

werk@voorgrijs.nl 010-26 13 888